1. November 2021, 16:15-19:00
O100 auditorium ved den store hovedindgang (Syddansk Universitet)
Kick off event - Foreningen for Medicinsk Innovation & Teknologi
Foreningen for Medicinsk Innovation & Teknologi afholder et Kick-off Event den 1. november fra kl. 16:15 til 19:00.

Temaet for eventet vil være: Tværfaglighed og Fremtidens Sundhedsvæsen

I den anledning har vi i samarbejde med Syddansk Sundhedsinnovation (SDSI), Roche og SDU Rio, fået besøg af selveste Andreas Pihl og Michael Hejmadi, som du kender fra bogen "Doktor Hansen har set sin sidste patient". De kommer og sætter dagsordenen med deres bud på fremtidens sundhedsvæsen, og hvorfor det er vigtigt at vi samarbejder på tværs af fagligheder for at imødekomme nutidens komplekse problematikker.

Dernæst vil Jacob Høy Berthelsen (founder hos virksomheden Enversion) underbygge temaerne og give konkrete eksempler på, hvordan sundhedsinnovation foregår i praksis herunder problemløsning, innovationsprocessen og udfordringer m.m.

To repræsentanter fra Roche vil desuden komme og fortælle lidt om, hvorfor de indgår i partnerskab med universiteterne, og hvilke muligheder det kan skabe for de studerende. Ligeledes vil en repræsentant fra Syddansk Sundhedsinnovation komme og fortælle lidt om det etablerede samarbejde med vores forening.

Til sidst vil vi meget gerne høre jer! Vi er meget interesseret I at høre jeres mening, da vi som forening ønsker at imødekomme jeres ønsker og forme fremtidige aktiviteter ud fra jeres feedback.
Hvad du kan forvente
Velkomst
Mødetidspunkt kl. 16:15 med kaffe og kage
Oplæg fra eksperter
Fra kl. 16.50 vil eksperter indenfor sundhedsinnovation holde oplæg, hvor de fortæller om deres erfaringer og interessante projekter
Opsamling og diskussion
Efter alle oplæg holdes der en kort pause med kaffe og kage. Dernæst vil vi i fællesskab diskutere foreningens fremtidige aktiviteter. Vi er meget interesseret I at høre jeres mening, da vi som forening ønsker at imødekomme jeres ønsker
Oplægsholdere
Michael Hejmadi
Speciallæge i almen medicin. Praktiserende læge hos Lægehuset Ferritslev
Idemand og praktiserende læge i Lægehuset Ferritslev. Speciallæge i Almen Medicin. Medlem af de praktiserende lægers repræsentantskab og en lang række regionale og nationale udvalg inden for brug af teknologi i sundhedsvæsnet. Med grundlægger af People’s Robots - Der indfører ny teknologi i og omkring almen praksis.
Andreas Pihl
Læge. Medical affairs lead hos Roche diagnostics Danmark
Læge med bred klinisk erfaring, primært i almen praksis. Forsker i digital sundhed og næstformand på Center for Digital Sundhedsforskning, Syddansk Universitet. Medical Affairs Lead hos Roche diagnostics Danmark, hvor han bidrager til at fastlægge fremtiden inden for diagnostik. Foredragsholder og bogforfatter.
Jacob Høy Berthelsen

Information Engineer, Founder hos Enversion

I 2009 grundlagde Jacob virksomheden Enversion. I dag er Enversion en af verdens dygtigste AI-virksomheder, der arbejder på at automatisere regnskabsprocesser og levere AI-drevet klinisk beslutningsstøtte til sundhedssektoren.
Syddansk Sundhedsinnovation

Region Syddanmarks stab for sundhedsinnovation

De skaber innovative løsninger til hverdagen.

"Vi ser os selv som: Videnscenter - idet vi indsamler og formidler viden, vi bidrager til kompetenceudvikling og vi fungerer som vejviser for innovationssamarbejder. Konsulenthus - idet vi faciliterer brugerinvolvering, vi gennemfører test og udvikling af produkter og services, vi analyser behov og muligheder, vi regner på gevinster, vi formidler offentlig Privat Innovation (OPI) og vi hjælper med funding. Projekthus - idet vi kan varetage programledelse eller projektledelse og vi kan agere projektpartner eller netværkspartner."
Deltag til kick off og få en gratis udgave af bogen "Dr. Hansen har set sin sidste patient" - sponsoreret af Roche
Doktor Hansen har set sin sidste patient
"På grund af teknologisk udvikling og nye krav til sundhedsvæsenet, er lægens rolle og relation til patienten ved at forandre sig. Og netop derfor foreslår lægerne Michael Hejmadi og Andreas Pihl i "Doktor Hansen har set sin sidste patient", at vi skal lade os inspirere af den folkekære læge Doktor Hansen fra Matador og genindføre hans form for patientkontakt - men på moderne præmisser.

Med basis i historier fra Michael Hejmadi og Andreas Pihls egne lægepraksis, ser Pihl og Hejmadi i "Doktor Hansen har set sin sidste patient" ud i fremtiden og giver et bud på, hvordan fremtidens sundhedsvæsen vil se ud."
  1. November 2021, 16:15-19:00 | U23 auditorium (Syddansk Universitet)
Tilmelding
Deltagelse i kick off event er gratis og frit for alle, men for at få en gratis udgave af bogen kræver det dog, at man tilmelder sig forneden.
Hvis du/I har behov for at kontakte os, kan I sende en mail til odense.mit@gmail.com eller følge os på Facebook og LinkedIn for løbende nyheder og updates
Made on
Tilda